Tại sao phải hợp pháp hóa lãnh sự?

26/07/2020 Phát Tuấn

Giấy tờ hợp pháp hóa lãnh sự là gì?

Hợp pháp hóa lãnh sự có nghĩa là chứng nhận con dấu, chữ ký và chức danh trên giấy tờ, tài liệu nước ngoài của cơ quan chức năng Việt Nam để những giấy tờ, tài liệu này được công nhận và sử dụng tại Việt Nam. . (Theo nghị định 111/2011 / ND-CP ngày 5 tháng 12 năm 2011)

Tại sao hợp pháp hóa lãnh sự?

Tất cả các giấy tờ và tài liệu từ nước ngoài được công nhận và sử dụng ở Việt Nam hoặc từ Việt Nam sẽ được sử dụng ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa (trừ trường hợp giấy tờ và tài liệu được miễn hợp pháp hóa lãnh sự). Do đó, trên cơ sở quy định này, các giấy tờ và tài liệu do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự trước khi bản sao hoặc bản dịch công chứng được chứng nhận.

hop-phap-hoa-lanh-su

Quy trình mua sắm pháp lý lãnh sự:

* Đối với tài liệu nước ngoài được sử dụng tại Việt Nam, cần tuân thủ các bước sau:

Bước 1: Chứng nhận lãnh sự chứng từ nước ngoài:

Hiện tại: Đại sứ quán quốc gia nơi phát hành chứng từ.

Bước 2: hợp pháp hóa lãnh sự văn bản nước ngoài;

Thực hiện tại: Bộ phận lãnh sự – Bộ Ngoại giao hoặc Bộ Ngoại giao Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội.

* Đối với tài liệu được sử dụng ở nước ngoài tại Việt Nam, phải tuân thủ các bước sau:

Bước 1: Chứng nhận lãnh sự chứng từ tiếng Việt để sử dụng ở nước ngoài:

Xuất xứ: Bộ phận lãnh sự hoặc Bộ Ngoại giao thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội

Bước 2: Hợp pháp hóa lãnh sự được áp dụng ở nước ngoài.

Thực hiện tại: Lãnh sự quán tại Việt Nam của quốc gia nơi sử dụng tài liệu.

* Các cơ quan chịu trách nhiệm hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam bao gồm:

– Bộ phận lãnh sự của Bộ Ngoại giao (sau đây gọi là Bộ phận lãnh sự);

– Bộ Ngoại giao Thành phố Hồ Chí Minh (Bộ Ngoại giao);

– Cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc các cơ quan khác của Việt Nam (gọi chung là cơ quan đại diện của Việt Nam) được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự ở nước ngoài.

Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự tại Công ty dịch thuật chuyên nghiệp Việt Nam:

– Khách là người nước ngoài, người Việt ở nước ngoài làm việc tại Việt Nam, nộp hồ sơ đăng ký kết hôn với công dân Việt Nam hoặc muốn xin công nhận cha, mẹ, con hoặc nhận con nuôi thường trú, thẻ tạm trú …?

– Bạn có phải cung cấp tài liệu hợp pháp hóa lãnh sự cho các đối tác nhập khẩu ở nước ngoài? Hay bạn có tài liệu từ các đối tác xuất khẩu nước ngoài cần hợp pháp hóa lãnh sự để thực hiện thủ tục hành chính ở Việt Nam hay nước ngoài?

Khách hàng chỉ cần cung cấp bản gốc hoặc bản sao hợp pháp của các tài liệu để được chứng thực. Công ty dịch thuật chuyên nghiệp Việt Nam sẽ hoàn thành phần còn lại của công việc nộp hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự.

Phạm vi:

Giờ làm việc trên toàn quốc :

+ Trong Bộ Ngoại giao Việt Nam: trong vòng 01 đến 02 ngày làm việc;

+ Đối với đại sứ quán nước ngoài: tùy theo quy định tại đại sứ quán của mỗi quốc gia, thường là 01 – 05 ngày làm việc

Lưu ý:  Nếu hồ sơ cần được kiểm tra trước khi hợp pháp hóa hoặc chứng nhận lãnh sự: Bộ Ngoại giao sẽ xử lý trực tiếp sau khi nhận được phản hồi bằng văn bản từ các cơ quan đang xem xét hồ sơ. .

Vui lòng liên hệ Công ty dịch thuật chuyên nghiệp Việt Nam để được tư vấn. Hoàn thành các tài liệu. Hợp pháp hóa lãnh sự khi bạn cần nó ngay lập tức

Vé Máy Bay Khuyến Mãi