Chính sách bảo mật

15/05/2021 Biên Tập

Chính sách bảo mật thông tin của China Airlines

China Airlines cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách và duy trì sự riêng tư của dữ liệu. Chính sách bảo mật này mô tả phạm vi thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách khi truy cập và sử dụng trang web của China Airlines.

1. Thu thập thông tin

China Airlines thu thập thông tin của Quý khách thông qua các hoạt động sau:

 • Đăng ký tài khoản: Khi Quý khách tạo tài khoản trên trang web của China Airlines, chúng tôi sẽ thu thập thông tin như địa chỉ email, mật khẩu, họ tên, số điện thoại, địa chỉ liên lạc, v.v.
 • Đặt vé trực tuyến: Khi Quý khách đặt vé máy bay trực tuyến, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, quốc tịch, thông tin hộ chiếu, thông tin thanh toán, v.v.
 • Đăng ký nhận tin: Khi Quý khách đăng ký nhận tin từ China Airlines, chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ email của Quý khách.
 • Hoạt động trên trang web: Khi Quý khách truy cập và sử dụng trang web của China Airlines, hệ thống sẽ tự động ghi nhận một số thông tin về thiết bị và hoạt động của Quý khách như địa chỉ IP, loại trình duyệt, v.v.

2. Mục đích sử dụng thông tin

China Airlines sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách cho các mục đích chính sau:

 • Xử lý và hoàn tất đơn đặt vé máy bay.
 • Cung cấp dịch vụ khách hàng.
 • Gửi thông tin khuyến mãi, cập nhật thông tin về sản phẩm và dịch vụ của China Airlines.
 • Thực hiện khảo sát ý kiến khách hàng.
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện trải nghiệm của Quý khách.
 • Bảo đảm an ninh và an toàn của trang web.

3. Chia sẻ thông tin

China Airlines có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách với các đối tác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho Quý khách, ví dụ như các hãng hàng không, công ty du lịch, khách sạn, v.v. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các đối tác này cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách theo tiêu chuẩn tương tự như China Airlines.

4. Bảo mật thông tin

China Airlines áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và hành chính để bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách khỏi truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, sửa đổi hoặc xóa mất. Các biện pháp bảo mật này bao gồm:

 • Sử dụng mã hóa SSL (Secure Sockets Layer) để bảo vệ thông tin truyền tải giữa máy tính của Quý khách và máy chủ của China Airlines.
 • Hạn chế truy cập vào hệ thống dữ liệu.
 • Thường xuyên cập nhật các biện pháp bảo mật.

5. Quyền của Quý khách

Quý khách có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Quý khách có thể liên lạc với China Airlines để thực hiện các quyền này.

6. Thay đổi chính sách bảo mật

China Airlines có quyền sửa đổi chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách về bất kỳ thay đổi nào thông qua trang web hoặc email.

7. Liên hệ

Để liên hệ với China Airlines về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.

Vé Máy Bay Khuyến Mãi